Us RSSלאור של חיי

אהבה שלי גדולה שלי, ברגעים בהם יש זמן לעצור לרגע ולנשום, שם. יש לי רגע כזה של הודיה עצומה. מין רגע שקט, מלא באהבה ובתחושה שהכל תותים ודבש של דבורי חופש בחיינו. לראות את הפירות המתוקים שלנו המשקפים את העשיה שלנו בכל המובנים, את הצמיחה שלנו ואת הדרך שעברנו עד כה. במבט לאחור על השנים שלנו יחד אפשר לאסוף הרבה מאד חוייות מכל הצבעים ומכל הסוגים.גם ברגעים קשים ומשברים תמיד יצאנו מחוזקים יותר, מחוברים יותר ואוהבים יותר. ועכשיו המתנה האמיתית והיא התוכנית:ביומולדת שלך הכרזתי על תוכנית. תוכנית השפע אמנם לא יצא לי לכתוב לך אותה - לא מצאתי זמן ופנאי אבל בראש זה טופל והושרש ככוונה חזקה מאד וכמו שאתה יודע שכשיש לי תוכנית - אז יש לי תוכנית. מעבר לרוח הטובה, השמחה והאהבה...

Continue reading